کدبازان
کدبازان
» سلام :: دوشنبه ٢ فروردین ۱٤٠٠
» از خدا دیگر هیچ نمیخواهم :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦
» سلام :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
» جهت اطلاع :: دوشنبه ٢ فروردین ۱٤٠٠
» اگــــر چـــه گفتـــه بــــودی پــای عشقت تــا ابد مردی :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» یک منظره کشیـده ام - امّا چــه فایده؟ :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارند :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» مرا راه گلو ای بغض غم، وا می کنی یا نه :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤
» سر کوی تو،به جان تو قسم!جای من است :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤
» هفتمین شب فوت پدرم :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤
» وقت رفتن شد پرستوی دلم بالش گرفت :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» ای آنـــکه مـــرا بــرده ای از یاد ، کجایی ؟ :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» لب های تو لب نیست ! عذابیست الهی :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» درد من را بگذارید به شیدایی خویش :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» هیچکس حاضـر نشد این قصـه را باور کند :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» شاعری خسته ام از دست تو بیمار منم :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» تو را آن گونه می‌خواهم که باغی باغبانش را :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» آنـقـدر دیـر آمـدی تا عـاقـبـت پـایـیــز شـد :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» هر چه کردی به دلم ،باز تو را بخشیدم :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» بیــا گناه ندارد بــه هم نگاه کنیم :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤
» گاهی وقتا.... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» روز و شبم را به هم آمیختم...شعر چه کردی که به هم ریختم :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» در نهانخانه دل نقش رخ یاری هست :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» دل به دریا میزنم در قیل و قال زندگی :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» خطایت هر چه بود آدم... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» من شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده ام :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» دوست دارم جستجو در جنگل موی تـو را :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤
» لیلی بنشین خاطره ها را رو کن :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» من عاشق روى توام کاین گونه بر دف مى زنم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» ای دختر زیبای غزل پر بزن امشب :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» کوچ کردم که دلم را به کسی نسپارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» باورت شد عشق اینجا ذلت است؟؟ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» من به اینکه روبرویم می نشینی قانعم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» مأیوس میشوی هیجانت- اگر منم :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» دچار تا نشوی عشق را نمی فهمی :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» همین که روسری ات را زدی کنار، بس است :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» حباب ها.... :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» تکـه یخی که عـاشـق ابــر ِ عـذاب می شود :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» پیراهنم، پیراهنت را دوست دارد :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوست :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
» این شعرها دیگر برای هیچ کس نیست :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هزار جهد بکردم که یار من باشی :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» من تشنه ی باران تو بودم تو نبودی :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤
» آهنگی از حبیب و سمیر :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» پلک بستی که تماشا به تمنا برسد :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» امشب غم تو در دل دیوانه نگنجند :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» آهنگی از سمیر زند :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» باز هم قصه ی، من قصه ی کم حوصله هاست :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» دیوانه تر از من چه کسی هست،کجاست :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» حکـــایت تلـــخیـــست ... :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» در وجودم کسی هست :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» باتو هستم ای غریبه :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» می دهی بعد از عبورم تن به خیلی چیز ها :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» رو به تو سجده می کنم دری به کعبه باز نیست :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» یک سر سوزن نیامد راه با ما فاصله :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳
» دوﺳﺖ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ.... :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» می خواهـــم و می خواستمت تا نفسم بود :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» آورده است چشم سیاهت یقین به من :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» آهنگی از سیاوش کاسیخانی به همراه علیرضا طلیسچی :: شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
» ... من در پی ردّ تو کجا و تو کجایی‌ :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» من خود دلم از مهر تو لرزید ,وگرنه :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» چشم‌های تو چه زیباست خدا رحم کند :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» از درونم یک نفر شب غصه خواری میکند :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» جز تو دستان کسی شور در این ساز نزد :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» خسته از سوختن و ساختنی حق داری :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
» آدم‌های.... :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
» گفتی دلتنگ دل نوشته‌هایم هستی… :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
» تفاوت عشق با دوست داشتن :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
» موج عشق تو اگر شعله به دل ها بکشد :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳
» جان پس از عمری دویدن لحظه ای آسوده بود :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳
» آهنگی از علی ارشدی :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳
» بی‌وفا می‌خواندم، آن بی‌وفا، پیداست کیست :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» روان چون چشمه بودم، جذبه‌ات خشکاند و چوبم کرد :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» آتشی افتاده امشب در دل دلگیر من :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» دارد دل من صد غم و غمخوار ندارد :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» مهر از همه بریدم تا مهربان بمانی :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» به شبهای جدایی بسکه با یاد تو خو کردم :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» مرا چون قطره ی اشکی ز چشم انداختی رفتی :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» گرچه رفتی از برم اما فراموشم مکن :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» تا بدام عشق افتادیم آزادیم ما :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» آهنگی از مهدی مقدم :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
» باز امشب دل زارم پریشان تو گردید :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» بر زبان جاری نشد شوری که در جان داشتم :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» گفتم که بمان با من و نشنیدی و رفتی :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» از فراق تو دلم در تب و تابست بیا :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» به خاک من گذری کن، چو در وفای تو میرم :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» یار گفت از ما بکن قطع نظر گفتم به چشم :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» اگر چون خاک پامالم کنی، خاک درت گردم :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» آنکه جانم شد نوا پرداز او :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» ای که از یار نشان می‌طلبی، یار کجاست؟ :: پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» با زبان دل به نومیدی صدایت می کنم :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» آهنگی از ایمان غلامی :: شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
» هر شب به ذهن خسته من میکنی خطور :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» رو به تو سجده می کنم دری به کعبه باز نیست :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» آدم ها همه چیز را همین طور :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» اگر فردی را یافتید که... :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» مرا کم دوست داشته باش :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ..... :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» زن ها گاهی اوقات چیزی نمی گویند :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» تو را به اندازه‌ ی نفسم دوست دارم :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» این چیست که چون دلهره افتاده به جانم :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» دعایت میکنم... :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳
» بــا هـر بـهانه و هـوسی عـاشقــت شــــده ست :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳
» بر تو از باغات قمصر، بلبلان مشتاق تر! :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» دستان من نمی توانند :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» خوش به حال آنکه قلبش مال توست :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» نمی‌میرد دلی کز عشق می‌گوید :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» این عشق ماندنی ..... :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» بغض نکن گریه نکن اگر چه غم کشیده ای :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» تاریک کوچه‌های مرا آفتاب کن :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» راز آن چشم سیه گوشه ی چشمی دگرم کن :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» گفتم آیا بکشم قامت رعنای ترا :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» ای رهزن دل کیستی؟ جسمی؟ بگو، جانی؟ بگو! :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» دلی دارم ز غم تا کهکشنها :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» جانا بکه گویم من این قصه تنهائی خود را :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» مداحی از حاج حسین سیب سرخی :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» نوحه نزار قطری :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» نوحه حاج مهدی مختاری :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» زیارت عاشورا :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» نوحه ای زیبا از مرحوم سیدجواد ذاکر :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» یک نفر قلب تو را بی سحر و جادو می برد :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» من بعد رفتنت به خدا پیر می شوم :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» کاش می شد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم کرد :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» عشق یعنی خاطرات بی غبار :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» آهنگی از ناصر زینلی :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» دست نوشته‌هایم را به باد می‌سپارم :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» آه ، آدم دلش که پر باشد ، دوست دارد به کوچه ها بزند :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» بغض سنگین مرا دیوار می فهمد فقط :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» بغض دردت را به روی شانه هایم گریه کن :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» 30ای بازی زیبای لبت ... بسته زبان را :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» تا تو بودی در شبم، من ماه تابان داشتم :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» تو حق نداری ... :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» همیشه اینگونه بوده… :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» تمام تردید‌های من :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» ای عزیز جان من :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» مکر دنیا را به مکری تازه بی تاثیر کن :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» چو وصلی نیست باشد، وصله ها ناجورتر بهتر :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» کسی پای دلم را ابتدای راه می گیرد :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» همین ، تا پر گشودم از قفس ها سر در آوردم :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» پیداست هنوز شقایق نشدی ... :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» زود می‌لرزد دلم! این‌قدر طنازی نکن ! :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟ :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ... :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» دوست دارم لاله باشم بر سر تیغت نشینم :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» تو می خندی ، حواست نیست ، من آروم می میرم :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» دم از بازی حکم میزنی :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» بی تو اینجا نا تمام افتاده ام :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» تنها بهانه بودنم ماندن تو بود :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» باز هم درگیرِ مشقی دیگرم :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» آهنگی از بابک جهانبخش :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» دوست دارم جستجو در جنگل موی تـو را :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» آموخته ام که خدا عشق است وعشق تنها خداست :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» براش بنویس :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» تو مهربانتر از آنی که فکر می کردم :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» کاش بودی تا دلم تنها نبود :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» تو همانی که دلم لک زده لبخندش را :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» برای آن عاشق بی دل می نویسم :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» آهنگی از پویا بیاتی :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» غمخوار من ! به خانه ی غم ها خوش آمدی :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» این قصه ی دلدادگی ام درد شد ،اما :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» من آسمان پر از ابرهای دلگیرم :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» چه کرده ام که مرا نزدت اعتباری نیست؟ :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» جای هر آن چیزی که در دنیا ندارم، دوستت دارم :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» آئین عشق بازی دنیا عوض شده است :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» با تو می مانـم که از نـام تو دل آذیــــن شود :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» می سازمت ای واژه ی اعجاز روزی :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» نشسته در تب حال و هوای چشمانت :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰ ! :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» ٱهنگی ار پویا بیاتی :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» می روم حسرت دریای مرا دفن کنید :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» روزی از این روزها ، دار و ندارم می شوی :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» بر زمین افتاده مردی که شما را دوست دارد :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» این زخم را ببین ! به دردِ دلم بخند :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» آهنگی از مهدی احمدوند :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» وقتی قرار است بروی ، دل دل نکن ... :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» سعی کردم که بمانی و بریدی به درک :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» در جوانی هر چه نالیدم کسی یادم نکرد :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» بیستون یار من آنجاست حواست باشد :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» سهـــم مـــن کــه نیستـــی... :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» دلم را چون انارى کاش یک شب دانه مى کردم :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» باتوآغاز نکردم که روزی به پایان برسانم. :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از علیرضا طلیسچی :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» گفتی دلتنگ دل نوشته‌هایم هستی… :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» عاشق بمان ... :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» تنها تویی در آسمان قلبم :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» پیش از آنی که به چشمان تو عادت بکنم :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» دو بیتی :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» دوباره یک نفر آمد مرا به هم زد و رفت :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» روی قبرم بنویسید کبوتر شد و رفت :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از شهاب بخارایی :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» هیچ‌کس یادی نکرد از من، کنم من یاد ِ چه ؟! :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از علیرضا طلیسچی :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» چشمهایت را ببند از این شب مشکوک بگذر :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» مست اگر با دست خالی راهی میخانه است :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از علیرضا طلیسچی :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» ظاهراً هر چند میخندم... :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» منتظر هستم ! مسلح کن تفنگ دیگری! :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» با بدی های تو عمری ساختم ! :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» دیدار ما هرچند دورا دور، زیباست! :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» روی پیشانی بختم خط به خط چین دیده ام :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» ارتباطی ساده و بی دردسر می‌خواستی :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از امین حبیبی :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» شاد بنویس :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
» افسار دلم دست خدا بود چنین شد :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
» جنگلی سبزم ولی کم کم کویرم می کنی :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» جا زدن در هر قدم – هیهات- کار ما نبود! :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» صبر کن! آرام ! کم کم آشنا هم می شویم! :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» هرکسی آمد به دنبال تو دنبالش نکن ! :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» باید کمک کنی کمرم را شکسته اند :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» پشت این پنجره باران قشنگی ست گلم :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرد :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» گر خطا نکنم ، عطر عطر یار من است :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» تو آیا عاشقی کردی بفهمی عشق یعنی چه :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» هنوز هم عاشقانه‌هایم را عاشقانه برای تو می‌نویسم :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» برای همه لحظات جادویی متشکرم :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» آهنگی از محسن یگانه :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» و عمر ؛ شیشه عطر است ، پس نمی ماند :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» کسی ما را نمی پرسد کسی ما را نمی جوید :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» با خودم میگفتم :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» بودنت حس عجیبی ست که دیدن دارد :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» چقدر خواب ببینم که مال من شده ای :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» گفته بودی که چرا محو تماشای منی :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» آدم از تلخی این تجربه ها میفهمد :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» من نه عاشق بودم :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» تو اگــر می دانستی :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» اشک باید در آغوش یاری بریزد :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» زندگی راباید... :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» اهنگ تاج عروسی از امین حبیبی :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» آهنگ کل یخ با صدای سعید شهروز و مرحوم عبداللهی :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» کاش دور و بر ما این همه دلبند نبود :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» به اندازه تمام عمرم عاشق بوده ام :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» تا همیشه خداحافظ .. :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» ملاصدرا میگوید: :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» عاشق هم شدی....... :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» تویی .....منم ..... :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» موزیک ویدئو عاشقی ینی همین از رضا شیری :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» برای با تو بودن :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» نمی خواهم از این پس دستهایت مال من باشد :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» نرگس من .... :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» آهنگی از رضا شیری :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» شاید آرام تر میشدم . . . :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» آهنگی از حمید شفیع زاده :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» یک دقیقه سکوت به خاطر :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» وقت برای تلخی هابسیاراست... :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» قهوه را خورد و فنجان را شکست :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» بگذار که آتش بزنم حاشیه ام را :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» عشق تنها سهم مرغ عشق نیست :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» می ترسم از نبودنت... :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» دلتنگی ام دیگر پنهان نیست :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» صرفا جهت اطلاع.... :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟ :: سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گاهی یک مرد گریه هم می کند... :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» به‌تنهایی گرفتارند مشتی بی‌پناه اینجا :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» زندگی انگار... :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شبیه برگ پاییزی،پس از توقسمت بادم :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تنهـایی یعـنی... :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مرد است دیگر… :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شبیه قطره باران که آهن را نمی فهمد :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دلسوخته تر از همه ی سوختگانم :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دنیای مرموزی‌ست ما باید بدانیم :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پشت دیوار همین کوچــه به دارم بزنید :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کاش عشقی بود ، تا با سوز جان می ساختیم :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» موزیک ویدئو سمیر زند :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مانور امداد هوایی :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دل من یه روز به دریا زد و رفت :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کس ندیدم که چنین عشوه کند با یارش :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» راستی دوست مجازی چرا؟؟؟؟!!!!....»» :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از آوا :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از علی عبدالمالکی :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هر زمان که بخواهی از کنارت خواهم رفت :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از علی عبدالمالکی :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از مرحوم فرزین :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اصرار نکن... ما شدنِ ما، شدنی نیست :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از مهرداد آسمانی :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پشت روز روشنم ، شام سیاهی دیگر است ... :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چه بگویم؟ نگفته هم پیداست :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خواستند..... :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گاهی مسیر جاده به بن بست می رود :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آهنگی از پویا بیاتی :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تعجب می کند یارم ز رفتاری که من دارم :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باز می خواهم ترا پیدا کنم :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اگر دریای دل آبی است ........تویی فانوس زیبایش :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گمان نمی کنم این دستها به هم برسند :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باد خواهد برد عشقی را که من دارم به تو :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» رفیق راهی و از نیمه راه می گویی :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ای رفته ز دل رفته ز بر ،رفته ز خاطر :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باید تو را همیشه به دقت نگاه کرد :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عمری مرا به حسرت دیدن گذاشتی :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از افشین آذری و نسیم :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از افشین آذری :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» ندارم فرصتی تا لحظه ی مرگ :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» ذهن را درگیر با عشقی خیالی کرد و رفت :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از مهدی مقدم :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» اصلا چرا دروغ، همین پیش پای تو، :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» پیش از این هرچار فصل روزگارم سردبود :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» حاصلی از هنر عشق ِ تو جز حرمان نیست :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از سعید شهروز :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از مسعود سعیدی :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» من ساکن سیاره ی چشم تو هستم :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» من که رفتم بنویسید دمش گرم نبود :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» یاد داری که ز من خنده کنان پرسیدی :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» دل گفت : شیدا گشته ام ، از چشم مست و ماه او :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» شعری که جوشید ازدلم ،اینبار باشد مال تو :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» ای سبز ترین خاطره در ذهن کویرم :: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» هیچ جز حسرت نباشد کار من :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» اسیر مسلخ تکرار می شوم بانو :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» اندکی صبر می کنی بانو! تا به پیدایش جهان برسیم؟ :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» کجایی سنگ صبورم، دلم از غصه گرفته :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» قایقت می شوم :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» ای که می‌پرسی « نشان ِعشق چیست؟! » :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» تو می دانی دلم سرشار تنهائی ست :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» این شعر های بی سر و ته یک بهانه است ! :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» آهنگی از مرحوم جهان :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» سال 1393 :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» این شعر ها دیگر برای هیچکس نیست :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» ای عشق سرکش آخرش زار و زمین گیرت کنم :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» آهنگی از معین :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» فرهاد را در بیستون کشتیم... :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» دوستت دارم ای عاشقانه ترین شعر زندگی ام :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» این روزها چه قدر هوای تو می کنم :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» تکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلط :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» چه زود فراموش شدم .... :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» دوستان شرح پریشانی من گوش کنید :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» من از خدا که تو را آفرید، ممنونم :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» من به یک احساس خالی دلخوشم :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» برده دل از من نکو رو دلبری زیبا نگاری :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» گفته بودم من تو را دلدار، این هم یک دروغ :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» عقل بیهوده سر طرح معما دارد :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» عشق با تمام تلخی هایش ، شیرین است :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» آهنگی از یوریا احمدی :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» پر میکشم از پنجره ی خواب تو تا تو :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» از همه خسته ام :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» من و تو دور شدیم اینقدَر چرا از هم‌؟ :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» در را نبند و پنجره‌های مرا بگیر :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» دعا میکنم :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» از زمزمه دلتنگیم ، از همهمه بیزاریم :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» این مست های بی سر وپا را جواب کن :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» خیلی سخت است :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» بگذار در قشنگ ترین اشتباه من :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» ای یار دور دست که دل می بری هـنوز :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» من مدتیست ابر بهارم برای تو :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» گفتم او آید مرا خندان کند، اما نکرد :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» درد فراق سخت و فراتر ز طاقت است :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» فال :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از مهرشاد غلامی :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از حبیب و آیوان :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» نباید نغمه ای شاد از دل من :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» یوسف می دانست که تمام درها بسته اند :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» همیشه که نه ولی .. :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» دلتنگی :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» توکل یعنی اجازه دادن به خداوند :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» هیچ کس ویرانی ام را حس نکرد :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» این دلی که شکستی مال من نبود :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» صادقانه دل سپردم .... سرنوشتم شوم شد :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» دانستنیهای پزشکی :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» جملات الهام بخش :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» بهترین رفتارها در محل کار چگونه باید باشد؟ :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» حادثه :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از معین :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از رضا شیری :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» خواستم شرح جفاهای تو را بنویسم :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» نمی دانم چرا شبهای هجران سر نمی آید :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» خوشتر از کوی تو باشد مگـــرم جای دگر :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا بیاتی :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» محتسب، مستی به ره دیدو گربانش گرفت :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» یادمان باشد به دل کوزه آب، که بدان سنگ شکست :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» شبی با بید می رقصم ، شبی با باد می جنگم :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» نه سیب نه گندم است بین من و تو :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» چند رباعی زیبا :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» خواستم زیبا شود رنگ جهان اما نشد :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» گمان کنم که بماند هم آرزو به دلم :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از امین حبیبی :: جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
» آهنگی از امیر علی :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» خسته ام در برهوت تو رها افتاده :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» تنها بسرا شعری، آواز نفس گیر است :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» قصـــه با طعــــم دهان تو شنیـــدن دارد :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» شب آشیان شب‌زده، چکاوک شکسته‌پر :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» چرا باز هم آمدی؟ :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» نه این که حرفی برای گفتن نباشد هست. :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» فقط برای تو .... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» آهنگی از علی آقا دادی :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
» تو با یک جرعه از دریای یادت :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» گفته بودی عشق جزئی از وجودت هست :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» آهنگی از امید :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» دل من تـنها بـود ، :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» چه سخت است... :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» مست بگو. راست بگو :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» دوستت دارم‌ها را، نگه می‌داری برای روز مبادا :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» بین رویاهای هر شب جستجویت می کنم :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» باید کمک کنی کمرم را شکسته اند :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» خواهشـــی بـر لـب من هست ولـی تکـراری :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» بانـــــوی اساطیر غـــــزل های من اینست :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» در دست گلی دارم ، این بار که می آیم :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» سقوط چیست ؟ :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» حوادث جاده ای :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» 10 راه برای برجسته بودن در محل ‌کار :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» تست روانشناسی :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» 6 مــاده غذایــی مهــم در تناســب انــدام :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» نکات پزشکی بسیار جالب ... :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» موزیک ویدئو زیبا از صدرالدین- جهت دریافت رمز به سامانه پیامک بزنید :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» داغ تنهایی :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» دلتنگی من .... :: جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢
» آهنگی از مسعود سعیدی :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» نشریه پیام هلال شماره 252 :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» شعری ار فرهاد جواهر کلام :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» می خواهـــم و می خواستمت تا نفسم بود :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» تـو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» بر زبان جاری نشد شوری که در جان داشتم :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» نشسته در دو چشم تو ، نگاه بی قرار من :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» 5 آهنگ قدیمی از شهرام صولتی :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چه کار ؟ :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» من نگویم ، که بدرد دل من گوش کنید :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» بیایید اینگونه باشیم... :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» یاد من باشد فردا دم صبح :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» گاهی می مانی بین بودن یـا نبـودن! :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» کاش می دانستی که من را سر بریدی آخرش :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» بهر دیدار محبت تا به کی در انتظار :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» تو را از شیشه می‌سازد، مرا از چوب می‌سازد :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» دیگر هوای برگرداندنت را ندارم :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» خیر در کار جهان نیست، تو هم شر برسان :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» نشریه پیام هلال شماره 251 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» آهنگی از عماد :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» سرماخوردگی یا آنفولانزا؟ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» چگونه می‌توانید اعتماد به نفستان را بالا ببرید؟ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از محمد حشمتی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» غصه می سوزد مرا ، باران ببار :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» هرچه کردم نشوم ازتو جدا، بدتر شد :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» کودکان دیوانه ام خوانند و پیران ساحرم :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» تست روانشناسی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» من پیر شدم ،دیر رسیدی،خبری نیست :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» روی قبرم بنویسید کبوتر شد و رفت :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» سه آهنگ از محمد علیزاده :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» با شمایم نشنیدید ؟ جوابم بدهید :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» تو هدیه ی زیبای خدایی، ای صبر! :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از علی لهراسبی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» عاشقانه :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» صبر کن عشق زمینگیر شود بعد برو ، :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟! :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از معین :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» دل من ، حوصله کن ، داد زدن ممنوع است :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» تستهای روانشناسی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» خدا آنقدر برق انداخت شمشیر نگاهت را :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» بــایـد کـه ز داغـم خبـری داشته باشد :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» صدایت در گوشم پیچید :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» چه غریب ماندی ای دل ، نه غمی ، نه غمگساری :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از امین حبیبی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» ذهن را درگیر بـا عشقـی خیـالـی کـرد و رفت :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» بی قرار چشم هایت دسته دسته سارها :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» دو آهنگ از سروش :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» تصادفات :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» کاش میشد هیچکس تنها نبود :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» رسیدن آداب دارد. :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از بهنام صفوی :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» دو آهنگ از مهدی احمدوند :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از معین :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از ........ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» فقط به خاطر تو :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» زندگی را باید عاقلانه شناخت ... :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» شبیه باد پاییزی پس از تو قسمت بادم :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» من را به غیر عشق به نامی صدا نکن :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» زندگی یعنی همین امروز همین حالا :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» نگاه کن !چه زیاد و چه زود دل بستم :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» امروز آن"یک"باشید… :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» یادمان باشد: :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» دنبال من می‌گردی و حاصل ندارد :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» چنان عشقت پریشان کرد ما را :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» وسعت درد فقط سهم من است :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» ساده می گویم عزیزم دل بریدن ساده نیست :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» کاش میشد سرزمین عشق را :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» سیمای تو را ماه ندارد . . . که ندارد :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» خواهم که دراین غم کده ارام بمیرم، :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» یادت باشددلت که شکست,سرت را بگیری بالا :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» بعضی چیزا رو نمی شه نوشت :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» آیه چشمان تو، تفسیر می خواهد چه کار؟ :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» ببین تمام من شدی اوج صدای من شدی :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» همیشه از تو نوشتن برای من سخت است :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» یک گره در پای من از عشق تو :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» غصه اگر هست بگو تا باشد :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» تمام تردید های من :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» دیشب چشم‌هایم را بر هم گذاشتم :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از احسان خواجه امیری :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» دلم برای تو...آیا دل تو هم تنگ است؟ :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» مزه ی عشق به این خوف و رجاهاست رفیق! :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی زیبا از ندیم بنام چجوری :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» هرکسی هست خوشا باد به حالش ای دوست :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» زندگی یک آرزوی دور نیست :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از بهنام صفوی :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» تیره‌گون شد کوکب بخت همایون‌فال من :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از مجید رکنی :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» می توانی بروی قصه و رویا بشوی :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» حالم بد است مثل زمانی که نیستی :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» و عمر شیشه عطر است، پس نمی ماند :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از شهاب تیام :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از کیوان باقری و مهدی احمدوند :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از امین حبیبی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» غمخوار من! به خانه ی غم ها خوش آمدی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» کجاست خانه من؟هر چه هست اینجا نیست :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» ز بس بی تاب آن زلف پریشانم، نمی دانم :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» هم جا برای اینکه بمانم نبود و نیست :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» مهم نیست کجا مینویسی اما... :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» کدامیک از ما .... :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» امروز دلم دوباره شکست…. :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» عشق یا دوست داشتن :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» تمام تردید‌های من :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» و بهار بیاید تا بدانی باز هم فر صت بودن هست :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» هرکه فرهاد شود در ره عشق :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» قصه عشق “انسان” بودن ماست … :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» زندگی شوق رسیدن به همان فردایست :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» مرگ انسان... :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» می خواهم تا لحظه ای چشم بر هم بگذاری :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» به آنهایی که دوستشان دارید :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» در خاطری که "تویی"دیگران فراموشند :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» اگر مرا دوست نداشته باشی... :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» تو تنها دلیل نفس کشیدنم بودی :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» دنیا را بد ساخته اند... :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» جملات الهام بخش :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» حالم بد است مثل زمانی که نیستی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا بیاتی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» می توانی بروی قصه و رویا بشوی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» از غم خبری نبود اگر عشق نبود :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» کنسرت زیبای گروه 7 :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا بیاتی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» آهنگی از احمد سعیدی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» مست شد... :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشکند :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» من نیستم مانند تو، مثل خودم هم نیستم :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» ای کاش احساسم ...... :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» از جمله ی عشق واژه میگیرد عشق :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» عشق ، تصمیم قشنگیست ، بیا عاشق شو :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» عـــــآشِـق رآ که بَـــرعَــکــس کنی :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» عشق، حُسن است؛ کمر بسته‌ی رسوایی‌هاست :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» غم مخور، معشوق اگر امروز و فردا می‌کند :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» خنده‌ات طرح لطیفی است که دیدن دارد :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» تصادفات ایران :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» جملات الهام بخش :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» تستهای روانشناسی.چه جور آدمی هستید !؟ :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از علی مختارپور :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از سام اسدی :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» بهار من مرا بگذار و بگذر :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» چه حرف بی ربطیست :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» قسمت این بود که من با تو معاصر باشم :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه … :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» این فاصله ها، محک عاطفه هاست :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» مانور تیم های توانا :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» تیم های توانا(تیم‌های ویژه آماده نسوان امدادگر) :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» تصادفات :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از علی لهراسبی :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» تا تو بودی در شبم، من ماه تابان داشتم :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه می دانی؟ :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» اکنون ز تو، با نا امیدی چشم می‌پوشم :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» چه بر ما رفته است ای عمر؟ ای یاقوت بی‌قیمت! :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» غنچه‌ای را که به پژمرده شدن محکوم است :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» مپرس حال مرا! روزگار یارم نیست :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» مرا بازیچه‌ خود ساخت چون موسی که دریا را :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» تنگ آب از روزهای قبل، خالی تر شده است :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» نام مرا با اشک روی سنگ می‌خوانند :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» مرگ، در قاموس ما از بی وفایی بهتر است :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» می رسد یک روز فصل بوسه چینی در بهشت :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» تستهای روانشناسی - چقدر زندگی رو سخت میگیرید ؟ :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» جملات زیبا و تامل برانگیز :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» تصادفات جاده ای :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» جملات الهام بخش :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» گفته بودم که خاطرَت را این مردِ تنهای ایل می خواهد :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» من، حبـــّــــــه ی قــــــــند توأم، بردار چایـــت را ! :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» نگاهت را نمیخوانم ، نه با مایی ٬نه بی مایی ! :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» یادمان باشد: :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» بستن زلف رها سنگدلی می‌خواهد :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» قشنـگـتــرین عشــق .... :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» دل خوشم با غزلی تازه همینم کافی ست :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» نگاهت را نگیر از ما خدا را خوش نمی آید :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» جملات کوتاه دکتر شریعتی درباره امام حسین (ع) :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» تصادف شدید ماکسیما :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دکلمه مرتضی سرمدی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از مهدی احمدوند :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دستورالعمل نگهداری و بکارگیری سگ زنده یاب :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از میثم مروستی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دستورالعمل آمبولانس :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دستورالعمل بیمه نامه حوادث گروهی امدادگران داوطلب در سال 91-92 :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دستوالعمل مانور تخصصی در شرایط واقعی (ویرایش اول.آذرماه 1391) :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» در سایه ی این سقف ترک خورده نشستیم :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» آنم که به عالم ز من افتاده تری نیست :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» گل خود روی مرا بوی بنی آدم نیست :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» من در پی ردّ تو کجا و تو کجایی‌ ... :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» تعریف عشق از دکتر شریعتی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» شراب وشعر وساغر باش ای دوست :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» عشق بر شانه ی هم چیدن چندین سنگ است :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» چند جمله زیبا ....... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» دوستی و محبت :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» غریب است دوست داشتن :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» قلب من مال توست :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» دلم تمام خوشبختی های دنیا را برای شما می خواهد :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» اسمش را میگذاریم دوســــــــــــــتِ مــــــــــــــجازی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» تنهایی یعنی :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» یادمان باشد: :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» سال ها عاشق یک شخص مجازی سخت است :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» کاش می شد خالی از تشویش بود :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» هرکسی عاشق نشد دیوانه نیست :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» انتهای شک اگر انکار باشد بهتر است :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» حرف ها دارم اما … بزنم یا نزنم ؟ :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» خرابیم و خراباتیم همه شب زنده دار امشب :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» من پذیرفتم شکست خویش را :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» زندگی شطرنج دنیا و دل است :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از مهدی احمدوند :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» ﻋﺸــﻖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻻﻳـﻖ ﻣﺮﻳـــﻢ ﺷــﺪن :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» تو قلبت را هوایی کن ، خدایی کردنش با من :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» عشق آدم را داغ می‌کند :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» در عشق .... :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» زن که باشی همه دیوانگی های عالم را بلدی؛ :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» زن بی دلیل بهانه نمی گیرد :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» ﺩﺭ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻫــــﺮ ﺯﻥ .. :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از فرید فؤاد :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از محمد نجم :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» به خدا حافظی تلخ تو سوگند، نشد :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» از سخن چینان شنیدم، آشنایت نیستم :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» به خدا عشق، به رسوا شدنش می‌ارزد :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» عشق هوس نیست، عادت نیست، شکایت نیست :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» عاشق شده ای ؛ ای دل ! سودات مبارک باد :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» غم مخور، معشوق اگر امروز و فردا می‌کند :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از پویا بیاتی :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» هـرگز تـو هـم مــانـنــد مـــن آزار دیــدی؟ :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» شاخه را محکم گرفتن این زمان بی فایده است :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» خنده‌ات طرح لطیفی است که دیدن دارد :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از گروه 7 :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» تست روانشناسی بسیار جالب!! :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» الهی... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» اگر مرا دوست نداشته باشی :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» تو........... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» تمام حرف های عاشقانه دنیا :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» لحظه ای چند نظر کن نگرانت شده ام... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» زیبا از دکتر شریعتی :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از علی تکتا :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» آیه چشمان تو، تفسیر می خواهد چه کار؟ :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» سفره دل :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» موج :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» عشق با ما کردی اما زندگی با دیگری :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» دنبال من می‌گردی و حاصل ندارد :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» من را به غیر عشق به نامی صدا نکن :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» یارب مرا یاری بده،تا خوب آزارش کنم :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» چنان عشقت پریشان کرد ما را :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» از فکر من بگذر خیالت تخت باشد :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» حرفی بگوی و از لب خود کام ده مرا :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» باز هم درگیرِ مشقی دیگرم :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» حرف هایم را زدم حالا پشیمان نیستم :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» صادقانه دل سپردم .... سرنوشتم شوم شد :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» یادتان هست شبی را که سفر می کردید :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» میرسد روزی که فریاد وفا را سر کنی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» کاش وقتی زندگی فرصت دهد :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» صبر کردن...فراموش کردن... :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» وقتی رد پای مهربانیت را در قلب کسی باقی بگذاری :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» کاش روز دیدنت فردا نبود :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی با صدای امیر علی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» آهنگ :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» آهنگ :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» آهنگی از مرحوم ناصر عبداللهی :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» بنویسید به دیوار سکوت، عشق سرمایه هر انسانست :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» دلخوشم با غزلی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» چه دل است این دل من؟ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» عشق واقعی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» ویرانه دل ماست :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» کاش میشد ..... :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» یک گره در پای من از عشق تو :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» میـدونی بن بسـت زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» آهنگ :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» کجایی ، آرزوی سالهای بی کسی هایم ؟ :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» ما را دل از نسیم سحر وا نمی شود :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» با همین دست، به دستان تو عادت کردم :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» اگر روزی تو را هم گم کنم تنها شوم بی تو :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» ایــن فکرهـای خـــام ، تاثیـــرش قشنگ است :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» آهنگ :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» بیچاره ی عصیان شده ایم... از تو چه پنهان؟ :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» دو بیتی از بابا طاهر :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» چیست این آتش سوزنده که در جان من است ؟ :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» عابدی را گفتم ای دست من و دامان تو :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» نیمه شب هنگام قهر آفتاب :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» گفته بودی......... :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» سالها عاشق یک شخص مجازی سخت است :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» خدا هست هنوز ........ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» هر چه هستی باش !! اما باش :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» هر چه باشی دوستت دارم :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» بستن زلف رها سنگدلی می‌خواهد :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» آغاز درد عشق چیست؟ :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» من دل به غم تو بسته دارم ای دوست :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» امداد و نجات جاده ای و اهداف آن :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» سگهای تجسس هلال احمر :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» عقل فریاد برآورد :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» شعری از کاظم بهمنی :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» بی تو بودن را معنا می کنم :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» آهنگ :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» آهنگ :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» زندگی دفتری از خاطرهاست… :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» تنهایی. :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» همه چی بدست خودته ... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» ملاک خوشبختی .. :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» من از خدا خواستم .... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» آهنگ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» یه جمله تامل برانگیز :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» عاشق کسی باش که... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» بعضی ها.... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» عشق چیست ؟؟؟؟؟ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» ساده ترین درس زندگی... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» عشقم ... :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» ایـــن بزرگــــتریـن گــــنــاهــته :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» آهنگی از محمد نجم :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» شعری از مهدی سهیلی:دوست می دارم که با خویشان خود بیگانه باشم :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از مهدی سهیلی:عاقبت صید سفر شد یار ما یادش به خیر :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از محمدعلی بهمنی:تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از فاضل نظری:به نسیمی همه راه به هم می ریزد :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از فاضل نظری:بعد از این بگذار قلب بیقراری بشکند :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از فاضل نظری:به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» شعری از فاضل نظری :بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» عشق رازی است مقدس :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» سه جمله ی زیبا: :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» چنین گفت زرتشت........ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» چه دعایی بهتر از این؟ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» عشق عشق می آفریند :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» آهای آدمیان... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» خدا :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» حکمت خداوندی :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» تجربه یک عشق پاک :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» اداره خودت و اداره دیگران :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» آغاز درد عشق :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

قالب وبلاگ