مأیوس میشوی هیجانت- اگر منم

مأیوس میشوی هیجانت- اگر منم

سهم کمی ست کل جهانت، اگر منم

 کم کم میان درد خودت پیر میشوی

گل واژه های شعر جوانت ،اگر منم

داری برای من! به هدر میروی عزیز؟

در پشت اشک های روانت، اگر منم

غیر از عذاب هیچ نصیبم نمیکند

معنای چهره ی نگرانت اگر منم

پنهان نبوده راز نهانم، اگر تویی

افشا شدست راز نهانت، اگر منم

بگذار بعد مرگ و بخوان بر مزار من

اسمی که مانده توی دهانت، اگر منم
امیر احسان دولت آبادی

/ 2 نظر / 28 بازدید
مهتاب

شب است و در سکوت شب نشسته ام به خاطرت ودل خوشم به آن دلی که بسته ام به خاطرت ببین چگونه مهربان طلسم کرده ای مرا که ازتمام قلب ها گسسته ام به خاطرت.......