از من گفتن...

بیچاره نیایی ضرر میکنی ها ...

صبح ها با نوازش بیدارت می کنم

صبحانه بوسه با طعم شعر !

تا ظهر دورت می گردم !

نهار بوسه با طعم عشق !

چرت عصر گاهی ات را

کنج دنج آغوشم میزنی و باز ...

تا شب دورت می گردم !

شام بوسه با طعم دوستت دارم !

تا صبح هم میتوانم

با لب هایم روی تنت شعر بپاشم !

لگد به بخت خودت نزن ...

هیچ کس مثل من تو را وسط رویا نمی نشاند !

بلند شو زودتر بیا !

از من گفتن ؛ دیگر خود دانی ...

حامد نیازی

/ 0 نظر / 35 بازدید