آدم ها همه چیز را همین طور

آدم ها همه چیز را همین طور

حاضر و آماده از مغازه ها می خرند ،

اما چون مغازه ای نیست

که دوست معامله کند ،

آدم ها مانده اند بی دوست .

گفت :

" تو اگر دوست می خواهی ، مرا اهلی کن "

پرسید : اهلی کردن یعنی چه ؟

گفت : یعنی ایجاد علاقه کردن

و این چیزی ست که این روزها پاک فراموش شده .

پرسید : راهش چیست؟

گفت : باید صبور باشی ...

خیلی صبور .
آنتوان دوسنت اگزوپری

/ 0 نظر / 23 بازدید