بانوی من...

آهای بانوی این شعر ...

خوب به کلماتم نگاه کن

تک تک این ها را از اعماق قلبم برایت آوردم !

خوب به چشمانم خیره شو

وقتی میگویم دوستت دارم

و خوب لب هایم را تماشا کن

وقتی اسمت را به زبان می آورم ...

همه شان میخواهند فقط یک چیز را به تو بگویند

که تـــو تنها موجودی هستی که

وقتی رو به روی من قرار میگیری

دیگر از خدا هیچ نمیخواهم !

آهای بانوی این لحظه ها ...

تو برای من از هر چیزی زیباتری !!

و من تو را با هیچ ؛

خوب دقت کن

با هیچ عوض نخواهم کرد !!


"محسن دعاوی "

/ 0 نظر / 79 بازدید