در نهانخانه دل نقش رخ یاری هست


نقش او در دل هر عاشق و دلداری هست

از ازل نقش رخش در قفس سینه کشید

هر که مشتاق به او لحظه ی دیداری هست

زاهد ار نقش نبیند تو بر  او خرده مگیر

عشق لیلی نه به هر سالک و خماّری هست

سالها عمر گذشت و دل صوفی نزدود

قلب مجنون به دمی شیفته و زاری هست

گر چنان جهد کنی در طلب سرّ وجود

بر در مسجد و میخانه چو آثاری  هست

بر گلستان وچمن گوش کنی گر تو خموش

بر تمامی جهان نغمه ی بیداری هست

صالح از حیّ وجمادات  شنیدی توحید

مست میخانه ترا گفت که هشیاری هست

فرهنگ باریکانی

/ 4 نظر / 68 بازدید

دنیا پره گرگ جوون شکار شامشون نباش به زخم هات خو کن ولی با گرگ ها هم خو نباش شیر بزرگ بیشه باش سمت هر آهویی نرو تنها بمون اما باهر روباهی همسفره نشو دنیا پر دوراهیه نمیشه اشتباه نکرد کدوم درختی میتونه گل کنه نو پاییزی سرد اما هر آدمی یه جا با شادی رو به رو میشه

درود بر هرچی هلالی بزرگ

فرهنگ باریکانی

درود بر هرچی هلالی بزرگ

فرهنگ باریکانی

درود بر هرچی هلالی بزرگ